Přístup

Stránky na tomto portále jsou považovány za dokumenty typu XHTML 1.0 ve své modalitě strict. To znamená, že jsou graficky zpracovány podle standardů stanovených World Wide Web Consortium v rámci jejich doporučení pro tento jazyk, s jasnou a sémanticky danou strukturou, již neovlivňují vizuální charakteristiky porálu (typografie, zdrojové a podkladové barvy, atd.).

Dokumenty jsou tak zpracovány takovým způsobem, že určují kompletní oddělení obsahu, prezentace a fungování mezi aplikací s kódováním XHTML, prezentací na principu stránek typu CSS a neobstrukční programovou vrstvou v JavaScript. Toto zaručuje přístup ze všech typů prohlížečů a čtecích zařízení obrazovek.

Funkčnosti výše zmíněného zahrnují alternativní texty k obrázkům, informace o hyper vinkulacích v novém okně, specifikaci zdrojů na stránce typu v relativních jednotkách pro umožnění rozšíření a vyznačení jazyka v případě, že texty a úryvky nejsou ve španělštině, stejně tak jako vyznačení iniciálových zkratek a zkratek slov a označení významu na příslušných místech.

Dokumenty ve fomátu PDF

Na webové stránce jsou dokumenty ve formátu PDF, které věrně napodobujícím způsobem sbírají digitalizace děl původně publikovaných v papírové formě. I přes aktualizaci těchto souborů s cílem dosažení jejich kompletní přístupnosti je možné, že některé dokumenty tohoto druhu nesplňují právní požadavky, speciální v případech, v nichž není možné přistoupit k technologicky nebo ekonomicky rozumné alternativě.

Kontakt

Veškeré reklamace, konzultace a návrhy na zlepšení přístupnosti stránky je možné uskutečnit prostřednictvím emailové adresy soporteclicpraga@cervantes.es nebo zasláním všeobecných připomínek prostřednictvím kontaktního formuláře.

Právní upozornění  |   Přístup  |   © Instituto Cervantes, 1991-2022. Všechna práva vyhrazena.