O nás

Institut Cervantes je veřejná instituce zřízená Španělskem v roce 1991 s cílem podpořit a vyučovat španělský jazyk a kooficiální jazyky a zároveň také přispět k rozšíření španělské a latinskoamerické kultury. Je zastoupena v 90 městech ve 43 zemích na pěti kontinentech.
Kromě toho má ve Španělsku dvě sídla, hlavní sídlo se nachází v Madridu, další pak v Alcalá de Henares, dále v rámci multimediální platformy disponuje referenčním portálem na internetu zabývajícím se španělským jazykem a kulturou španělsky mluvících zemí s názvem Virtuální centrum Cervantes.

Kurzy jsou rozděleny do šesti úrovní dle stupně obtížnosti. Dále jsou nabízeny kurzy pro specifické účely: obchodní španělština, španělštiny pro děti, konverzace, příprava DELE, kurzy španělské a latinskoamerické kultury, atd.

Naše instituce se dále zabývá:

• Organizací zkoušek za účelem získání diplomu ze španělštiny (DELE), vystavováním oficiálních certifikátů a diplomů pro účastníky našich kurzů
• Organizací kurzů španělštiny
• Organizací vzdělávacích kurzů pro učitele španělštiny
• Podporou hispanistů v jejich aktivitách
• Podporou kulturních aktivit ve spolupráci s jinými organizacemi
Práce Institutu Cervantes je řízena zástupci z akademického, kulturního a literárního světa španělsky mluvících zemí. Mezi spolupracující instituce v Praze se řadí muzea, galerie, divadla, nakladatelství a další české, španělské a latinskoamerické kulturní instituce.
Instituto Cervantes
Na Rybníčku 6
120 00 Praha 2
Tel.: +420 221 595 211

Právní upozornění  |   Přístup  |   © Instituto Cervantes, 1991-2022. Všechna práva vyhrazena.