Podmínky

Školní rok 2020/2021
Postup při zápisu:

1. Pokud…
A) nemáte žádné znalosti španělštiny - zvolte jeden z našich kurzů úrovně A1.1+2 (60 hodin) nebo A1.1 (30 hodin), můžete se zapsat online přes aplikaci CLIC s 5% slevou bez předchozí návštěvy IC nebo osobně v zápisové kanceláři bez této slevy.
B) jste studoval španělštinu, ale mimo Institut Cervantes - musíte projít rozřazovacím testem pro určení úrovně vašich znalostí španělštiny, nelze se zapisovat online přes aplikaci CLIC.
C) jste již studoval španělštinu v Institutu Cervantes - pro postup do nového všeobecného kurzu je třeba, abyste měl/a úspěšně složenou závěrečnou zkoušku z předchozího kurzu, v tomto případě se lze zapsat online přes aplikaci CLIC s 15% slevou (kurzy začínající před 18.hod.) nebo s 20% slevou (kurzy začínající po 18.hod.). Jestliže uplynul více než 1 rok od doby, kdy jste studoval/a v našem centru, je nutné absolvovat rozřazovací test, nelze se zapsat online přes aplikaci CLIC.

http://praga.cervantes.es/cz/kurzy_spanelstiny/zapis_do_kurzu_spanelstin...
2. Vybrat požadovaný kurz.
3. Zaplatit kurzovné.

Studijní oddělení:

Informace o aktuální otevírací době na cervantes.praga.es, také nás můžete kontaktovat na cenpra@cervantes.es

Slevy na všeobecné jazykové kurzy:

Kurzy přes videokonferenci, online:
5 % pro studenta zapsaného v Institutu Cervantes v roce 2020.
Opakovaný zápis:
10 % pro studenty zapsané v Institutu Cervantes ve školním roce 2019/2020.
Stávající student Institutu Cervantes přivede svého kamaráda, který dosud nestudoval v Institutu Cervantes:
5 %, pro studenta, který přivede další osobu. Pro uplatnění této slevy je nutné podepsat formulář na studijním oddělení našeho institutu.
Pro studenty a důchodce:
5 %, pro uplatnění této slevy je nutné předložit platný doklad o této skutečnosti ze strany studenta či důchodce na studijním oddělení našeho institutu.
Platba on-line přes aplikaci CLIC:
5%, pouze v případě kurzů pro úplné začátečníky s označením (A.1.1 nebo A.1.1+2) nebo pro ty, kteří nemusí vykonat rozřazovací test.
Sourozenci (možné uplatnit pouze u kurzů pro děti a mládež):
10 %, tato sleva je aplikována při zápisu dvou sourozenců zároveň (sleva se tedy vztahuje na druhé zapsané dítě).

Na kurzy, které začínají dříve než v 18:00, je možné uplatnit maximálně 10% slevu.Na kurzy, které začínají v 18:00 a později, je možné uplatnit maximálně 15% slevu.

Slevy se nevztahují na specializované kurzy a na kurzy češtiny pro cizince. Je však možné uplatnit slevu za sourozence v případě kurzů pro děti a mládež.

Slevy na kurzy tanců a kulturní workshopy:

Věrnostní sleva: 10%. Je možné ji uplatnit u všech studentů (a to kurzů kulturních nebo jazykových), kteří absolvovali jakýkoliv kurz v průběhu stávajícího nebo předchozího školního roku.
Pro páry: 10%. Se aplica a ambas personas.
V tanečních kurzech a workshopech se slevy nesčítají. Maximální možná sleva je 10%.

Podmínky zápisu:
Zápis
• Pro úspěšné přihlášení do kurzu je zapotřebí uhradit kurzovné v plné výši před začátkem kurzu a podpisem akceptovat podmínky zápisu. Odevzdejte prosím tyto podmínky podepsané na studijním oddělení společně s potvrzením o platbě.
• V případě, že si vyberete možnost zápisu přes aplikaci elektronického obchodu CLIC, není zapotřebí již tyto podmínky podepisovat.
• Minimální věk pro studium kurzů pro dospělé v Institutu Cervantes je 16 let. V kurzech pro děti je stanovena věková kategorie 7-11 let, v kurzech pro mládež 12-15 let. Rodiče mají povinnost podepsat formulář ke kurzům pro děti/mládež.
• Zapsaný student může žádat vrácení kurzovného v plné výši formou písemné žádosti pouze před začátkem kurzu.
• Po zahájení kurzu může přihlášený student písemně požádat o vrácení 70% z celkové částky kurzovného. Žádost musí být podána dříve než proběhne třetí hodina kurzu, do kterého je zapsán. Institut Cervantes si vyhrazuje 30% na manipulační poplatek, navíc i na celkovou částku za rozřazovací test (pokud byl vykonán). Po uplynutí této lhůty již není možné vrátit žádnou částku.
• Lekce individuálního kurzu se musí uskutečnit v rámci akademického roku, ve kterém byly smluveny.
• Učebnice ke kurzu není zahrnuta v kurzovném.
• Po dobu trvání kurzu zahrnuje kurzovné také:
• Uživatelský průkaz do knihovny, bude platný po dobu trvání uhrazeného kurzu s prodloužením o dva týdny. Pro získání tohoto průkazu nebo jeho obnovy je zapotřebí odevzdat v knihovně potvrzení o úhradě kurzovného, do 24 hodin je pak možné již plně využívat veškerých služeb knihovny.
• 20 % slevu z ceny zkoušek DELE.
Výuka
• Maximální počet studentů jednoho kurzu je 14.
• Na každou vyučovací hodinu připadá pětiminutová přestávka.
• Jestliže student chybí na jedné či více hodinách, není možné, aby si svoji absenci nahradil s jinou skupinou.
• Přesun do jiné skupiny nebo úrovně je možné uskutečnit během prvních dvou týdnů výuky a pouze v případě, že to umožňuje kapacita nově zvoleného kurzu. Po uplynutí této lhůty nebude vyhověno žádné žádosti o změnu.
• Instituto Cervantes si vyhrazuje právo zrušit kurz, pokud nebudou splněny podmínky nutné pro vytvoření skupiny.
• V případě zrušení kurzu má student možnost zapsat se do podobného kurzu nebo požadovat vrácení plné výše kurzovného.
• Institut si vyhrazuje právo zastoupit nebo změnit vyučujícího kurzu, pokud to vyžadují potřeby centra.
• V případě nepříznivého epidemiologického stavu může být prezenční výuka dočasně nahrazena výukou online.
• Příležitostně se vyučovacích hodin může zúčastnit učitel-praktikant.
• Od první vyučovací hodiny je pro komunikaci ve třídě používán španělský jazyk. V úrovni A1 může vyučující případně využít i jiného kontaktního jazyku.
Hodnocení a osvědčení
• • Na konci všeobecného kurzu student absolvuje závěrečnou zkoušku. Její úspěšné zvládnutí mu umožňuje nastoupit do navazujícího kurzu. Ve specializovaných kurzech studenti závěrečnou zkoušku neskládají.
• V kurzech úrovně A1.1, A2.1 a A2.3 se závěrečná zkouška neskládá. Student získá hodnocení “PROSPĚL/NEPROSPĚL”. Vyučující zhodnotí, zda má student znalosti adekvátní dané úrovni a zda se účastnil minimálně 80% lekcí.
• Studenti všeobecných nebo specializovaných kurzů si mohou vyzvednout na studijním oddělení zdarma Potvrzení o absolvování kurzu, pokud úspěšně složili závěrečnou zkoušku. Tento dokument je zdarma.
• Pro získání jakéhokoliv oficiálního certifikátu (na hlavičkovém papíře s podpisem vedoucího studijního oddělení) je třeba se obrátit na studijní oddělení a uhradit poplatek 150 Kč.
• Studentovi, který nevykoná zkoušku v řádném termínu, bude nabídnut náhradní termín za poplatek 300 Kč.
• Výsledky zkoušky se student může dozvědět nejdříve 5 pracovních dnů po jejím vykonání a to pouze těmito dvěma způsoby: v oddílu Přístup studenti na stránkách praga.cervantes.es > Přístup studenti, nebo osobně na studijním oddělení.
• Student může požádat o nahlédnutí do svého závěrečného testu pouze v případě, že neuspěl.

Právní upozornění  |   Přístup  |   © Instituto Cervantes, 1991-2021. Všechna práva vyhrazena.